IsirChecker


VÁM ŠETŘÍ ČAS

Stáhnout

IsirChecker automaticky v nastaveném intervalu prohledává rejstřík a informuje vás o nové události, kterou sledujete.


Použití


Program slouží k průběžné kontrole, zda v rejstříku ISIR pod spisovou značkou (například INS 123/2030)" přibyl další záznam k hlídané události. Zadáním spisové značky (například INS 123/2030), program v nastavených intervalech zjišťuje zda v rejstříku přibyl dokument k dané události. V případě nalezení záznamu program informuje a záznam je zobrazen a uložen. Hlídané události se zadávají v záložce ''Hlídané události''. Po instalaci program začíná automaticky prohledávat v ISIR záznamy od daného dne."

Běh programuProgram je určen pro operační systém windows. Pro správnou funkci programu je nutné připojení k internetu. Program může pracovat klasicky na ploše, nebo na pozadí. Po zmenšení okna program pracuje dále na pozadí. Spuštění programu je indikováno ikonou v seznamu ikon. Po kliku na ikonu se program otevře v klasickém zobrazení. Program dle nastaveného intervalu dál prohledává rejstřík ISIR. Po dokončení prohledávání je informace s výsledkem zobrazena vyjetím informačního okna. Zároveň je v záložce ''Stahovat'' log s aktuálním výsledkem prohledávání. Samotné nalazené záznamy jsou pak v záložce ''Nalezené záznamy''. Nově nalezené záznamy jsou barevně odlišeny a mají příznak Přečteno = NE. Hromadně pak lze tyto záznamy označit jako přečtené

NastaveníVolba intervalu prohledávání:
Možnost nastavení intervalu stahování. V nastavený interval se bude IsirChecker pokoušet zkontrolovat, zda v záznamech přibyl další záznam.

Sustit program po startu PC (normálně, na pozadí):
Program je možno spouštět buď na pozadí nebo klasicky. Tímto nastavením zvolíte jak se má program zobrazit po startu PC

Zahájit stahování po startu programu:
Program zahájí kontrolu vISIR ihned po startu

Zahájit stahování od počátku:
V ISIR denně přibývá stovky až tisíce záznamů, které jsou označeny ID. ID s číslem 1 začíná někdy v roce 2008. Pokud zvolíte tuto volbu, bude program prohledávat záznamy od ID=1, tedy od roku 2008. Toto hledání může trvat několik hodin, případně dní. v Případě přerušení programu se pak pokračuje od naposledy hledaného čísla.

Pokračovat od naposledy prohledaného dokumentu
Kontrolu je možné přerušit, program bude následně pokračovat ve stahování a kontrole od místa kde byl ukončen.

Stáhnout!

Kontakt


Vaše podněty, připomínky, návrhy, dotazy.

info@apidev.eu